Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, οφείλετε να ελέγξετε την κατάσταση του κιβωτίου κατα την παράδοση και στο δελτίο παράδοσης υπό μορφή χειρόγραφων παρατηρήσεων μετά υπογραφής να επισημάνετε οποιαδήποτε ανωμαλία σχετική με τυχόν ελαττώματα ή την ποσότητα των προϊόντων αν αυτό είναι εφικτό.
Για οποιαδήποτε παρατήρηση σημειώσετε οφείλετε να μας ενημερώσετε αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της παραγγελίας σας μέσω email στο bbay@bbay.gr
Οποιαδήποτε αίτηση διατυπωθεί εκτός αυτής της προθεσμίας δε θα μπορεί να γίνει δεκτή και απαλλάσσει την BBAY MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ από κάθε ευθύνη προς τον πελάτη, με αποτέλεσμα να λογίζεται ότι αποδέχεσθε τα προϊόντα ως έχουν κατά την παράδοσή τους και να μην μπορεί να γίνει δεκτή οποιαδήποτε αλλαγή τους.
Αν τηρηθούν τα ανωτέρω και εφόσον τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να τα αποστείλετε εντός το αργότερο 2 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στην εξής διεύθυνση: ΒΒΑΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Eθν. Αντιστάσεως 59 -Κορδελιό Θεσσαλονίκης- Τηλ. 2310223523

Η επιστροφή των προϊόντων δεν θα γίνει δεκτή παρά μόνον για προϊόντα που είναι ελαττωματικά και βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με την αρχική τους συσκευασία και τις αρχικές σημάνσεις επί των προϊόντων, αποδείξεις, παραστατικά αποστολής, οδηγίες κλπ
Σας ενημερώνουμε ότι ελαττωματικά θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα προς χρήση και σε καμία περίπτωση τα προϊόντα που αποκλίνουν από τις αναρτημένες στον ιστότοπό μας φωτογραφίες λόγω πιθανών διαφοροποιήσεων στην αλλαγή συσκευασίας ή σε χρωματικές αποκλίσεις που πιθανά να υπάρχουν από την ανάλυση της οθόνης του κινητού ή του Η.Υ ή τη λήψη της φωτογραφίας.
Δεν γίνονται αποδεκτά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, δημιουργήθηκε φθορά από χρήση, χτυπήματα, σπασίμο μερών ή αλλοιώθηκαν οι συσκευασίες τους ή προϊόντα που για λόγους δημοσίας υγείας δεν είναι δυνατό να ξαναμπούν στο ράφι και να πουληθούν σε άλλο πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής σε περίπτωση ελαττώματος των προϊόντων επιβαρύνουν την ΒΒΑΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων σας και κατόπιν της παραλαβής από την εταιρεία θα ελεγχθεί η καταλληλότητα του προϊόντος, η πιθανή φθορά από χρήση, η πιθανή ζημιά από ελλατωματική συσκευασία κατά την επιστροφή  και εντός 7 ημερών θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας δηλώσετε τον τρόπο που επιθυμείτε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή είτε με επιστροφή των χρημάτων σας σε τραπεζικό λογαριασμό σας είτε αν επιθυμείτε με αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ίσης αξίας.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής προϊόντος από πελάτη  , εφόσον έχει προηγηθεί κατάθεση του ποσού από πλευράς του, επιστρέφει το ποσό που κατέβαλε στους τραπεζικούς λογαριασμούς μας,  παρακρατώντας τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος.

Περιπτώσεις Service – Επισκευών Προϊόντων.

Στις περιπτώσεις που το προϊόν που έχετε αγοράσει από το www.bbay.gr και καλύπτεται από εγγύηση παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως στο email μας bbay@bbay.gr για την βλάβη και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω οδηγίες. Ο χρόνος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία κοπής της απόδειξης ή του τιμολογίου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο ο πελάτης να μεριμνά στο να κρατά αντίγραφο της απόδειξης που συνοδεύει το προϊόν που παραλαμβάνει.

Για το χρόνο παράδοσης του επισκευασμένου προϊόντος θα ενημερώνεστε γραπτώς ή τηλεφωνικά εφόσον παραληφθεί το προϊόν και διαπιστωθεί η βλάβη του. Πολλά από τα προϊόντα επιδιορθώνονται από αρμόδια στελέχη των τμημάτων μας ή αποστέλλονται στις αντιπροσωπείες μαζί με τα αποδεικτικά εγγύησης.
Η εταιρία μέχρι την επισκευή του προϊόντος δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος με άλλο μέχρι να υλοποιηθεί η επισκευή του προϊόντος.

Η επισκευή- (service) του προϊόντος μέσα στο χρόνο της εγγύησης και οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ εφόσον δεν έχει γίνει κακή χρήση του προϊόντος π.χ σπάσιμο από πτώση, πυρκαγιά, άνοιγμα συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνίτη κλπ.
Το κόστος μεταφοράς του προϊόντος (για οποιαδήποτε περίπτωση service) από και προς τις εγκαταστάσεις μας, επιβαρύνει τον αγοραστή και όχι την εταιρία ΒΒΑΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
Η εταιρία μέσω των επιλεγμένων προμηθευτών της παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένο SERVICE και δύναται για το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της να παρέχει ανταλλακτικά και επισκευή και μετά το χρόνο λήξης της εγγύησης, με αντίστοιχη χρέωση της υπηρεσίας.